gleif
takasbank
takasbank
takasbank
takasbank
takasbank
 1. LEI Nedir?

   LEI (Tüzel kişi kimlik kodu- Legal Entity Identifier) ISO 17442 standartlarına uyumlu olarak tüzel kişilere tahsis edilen uluslararası bir kimlik kodudur.

   Finansal piyasalarda işlem yapan şirketlere özgü kimlik numarası niteliğinde olan LEI kodu, özellikle tezgah-üstü türev işlemlerinin daha etkin ve risksiz bir yapı içinde gerçekleştirilmesinin sağlanması çerçevesinde veri depocusu kuruluşlara yapılan raporlamalarda önemli bir rol oynamaktadır. Bir tüzel kişiye tahsis edilen LEI kodu yalnızca o tüzel kişiye ait olup, tahsis edildiği tüzel kişiye ulusal ve uluslararası düzeyde benzersiz ve yegâne bir kimlik numarası sağlar.

   Tüzel kişi kimlik kodu öncelikli olarak finansal piyasalarda kullanılmakla birlikte, tüm tüzel kişiler tarafından alınabilmektedir. Uluslararası yegane bir kimlik numarası olması sebebi ile, ileriki dönemlerde birçok farklı alanda kullanılması beklenmektedir.

   LEI kodu ayrıca fonlara ve uluslararası şubelere tahsis edilebilmektedir


 2. LEI hangi bilgileri içerir?

   LEI verisi içerisinde yer alan referans veriler şu şekildedir:
   • Tüzel kişinin resmi adı
   • Tescil bilgileri (MERSİS veya ticaret sicil numarası, adresi)
   • Şirket türü
   • Ortaklık bilgileri (ana ortağına ilişkin bilgiler)


 3. LEI Kod Yapısı

   ISO 17442 standartlarına uyumlu olarak tahsis edilen LEI kodu 20 haneden oluşur.İlk dört hane LEI tahsis eden kurumu ifade eder, bunu takip eden alanlar ise alfa numeriktir, son iki hane kontrol haneleridir.

   takasbank
 4. GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation)

   GLEIF, tüzel kişi kimlik koduna ilişkin uluslararası koordinasyonu sağlayan kurumdur. 2009 yılı Pittsburg zirvesinde G-20 ülkelerinin, risk yönetiminin iyileştirilmesi, risklerin daha iyi ölçülmesi, operasyonel risklerin azaltılması, tezgah üstü türev işlemlerin şeffaf bir yapı içinde gerçekleştirilmesinin sağlanması ve finansal krizlerin önlenebilmesi ya da etkilerinin azaltılabilmesi için kararlaştırdıkları tedbirler kapsamında,finansal işlemlere taraf olan piyasa katılımcılarının bir Tüzel Kişi Kimlik Kodu ile tanımlanması ve piyasalarda yaptıkları işlemlerin merkezi olarak izlenmesine karar verilmiştir.

   Bu kapsamda, Finansal İstikrar Kurulu (Financial Stability Board-FSB) tarafından GLEIS’ın (Global Legal Entity Identifier System – Global LEI Sistemi) kurulması çalışmaları başlatılmıştır. 2013 yılında GLEIS sistemini geliştirmek üzere ve dünya çapında uygulamak üzere Düzenleyici Gözetim Komitesi (Regulatory Oversight Committee -ROC) kurulmuştur. 2015 yılında ise GLEIF kurularak GLEIS sistemine ilişkin her türlü operasyon GLEIF’e devredilmiş, ROC denetim ve gözetim otoritesi olarak yapılanmıştır. GLEIF internet sitesi içintıklayınız.


 5. Ülkemizdeki Uygulamalar

   Ülkemizin veri depocusu kuruluşu MKK, tüzel kişileri tanımlamak için LEI kodu kullanmaktadır. Mevcut uygulamalarda her türlü vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi işlemlerinde işlem tarafı kuruluşlar ile MKK ihraççı şirketlerinin LEI kodu alması zorunludur.

   Veri Depocusu Kuruluşların raporlama yükümlülükleri ile ilgili Resmi Gazete Bildirimine, Resmi Gazete linkinden ulaşabilirsiniz.https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181027-15.htm
   Ülkemizde veri depoculuğu hizmetini MKK sunmaktadır, detaylı bilgiye MKK internet sitesinden ulaşabilirsinizhttps://www.mkk.com.tr/tr-tr/Sayfalar/Home.aspx).


LEI Türkiye Hizmetidir